top of page

판소리 앙상블 `향`

판소리 이윤선/피아노 서웅석/ 드럼 한재성 / 콘트라베이스 김평강 / 트럼펫 김흥석/ 대금 정모아/해금 장효진

​가야금 이지혜

 

 

 

전통 판소리에 Jazz 향 을 입히다

DSC05073
DSC05073
press to zoom
DSC05066
DSC05066
press to zoom
DSC05063
DSC05063
press to zoom
DSC05061
DSC05061
press to zoom
DSC05023
DSC05023
press to zoom
DSC05034
DSC05034
press to zoom
DSC05037
DSC05037
press to zoom
DSC05040
DSC05040
press to zoom
DSC05089
DSC05089
press to zoom
DSC05079
DSC05079
press to zoom
bottom of page